הביאנלה של ירושלים

2015

הביאנלה לאמנות יהודית עכשווית